Privacy verklaring

Fit met Lotte neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. 

Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Lotte@fitmetlotte.nl

 

Fit met Lotte

Fit met Lotte is een eenmanszaak, gevestigd op de Dr. Struyckenstraat 110, 4812 BJ te Breda,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78491215. Wanneer Fit met Lotte  jouw persoonsgegevens verwerkt, is Fit met Lotte de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Fit met Lotte jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Fit met Lotte persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden (waaronder psychometrische gegevens).  

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Retargeting

Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Wetenschappelijk onderzoek

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gezondheidsgegevens, Gegevens over het gedrag

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Fit met Lotte heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt of via jouw surfgedrag.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fit met Lotte verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Fit met Lotte over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Fit met Lotte. Je kunt verzoeken dat Fit met Lotte je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Fit met Lotte te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Fit met Lotte of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Fit met Lotte te verkrijgen. Fit met Lotte zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Fit met Lotte je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Fit met Lotte

Een verzoek kan verstuurd worden naar lotte@fitmetlotte.nl. Fit met Lotte  zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Fit met Lotte een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Fit met Lotte je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Fit met Lotte

Het kan zijn dat Fit met Lotte verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Partijen waar Fit met Lotte persoonsgegevens mee deelt zijn: 

 • WordPress
 • Active Campaign
 • Woocommerce

Geautomatiseerde besluitvorming

Fit met Lotte kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf “Wat zijn jouw rechten”.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Fit met Lotte ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Fit met Lotte worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Fit met Lotte worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

De trackers die je op deze website kunt vinden:

 • Google tag manager
 • Google Analytics
 • Smartlook
 • Facebook Connect
 • Facebook Pixel

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Fit met Lotte je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar lotte@fitmetlotte.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Fit met Lotte jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar Lotte@fitmetlotte.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor databescherming zijn:

 • Organisatie: Fit met Lotte
 • KVK nummer: 78491215
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Lotte Corijn
 • E-mail: Lotte@fitmetlotte.nl
 • Adres: Dr. Struyckenstraat 110, Breda